Лабораторія

 

Цілі створення 

 

З метою розвитку навчально-дослідницької бази факультету економіки та управління ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», впровадження концепції відкритої освіти, підвищення якості освіти та конкурентоспроможності випускників факультету на ринку праці, а також модернізації навчального процесу з огляду на світові інноваційні тенденції у сфері освіти, ініціативна група викладачів кафедри стратегії підприємств запропонувала створити Лабораторію інноваційних освітніх технологій в складі Навчально-тренінгового центру економіки та управління підприємством (НТЦ ЕУП).

Основні завдання, що вирішуються на базі Лабораторії: 

 • Проведення наукових дослідженьта здійснення експериментальних розробок у сфері впровадження у навчальний процес інноваційних підходів, стратегій та методів навчання;
 • Виявлення можливостей та апробація освітніх інновацій з метою підвищення рівня професійної компетентності студентів та викладачів;
 • Розробката реалізація відкритих освітніх проектів, спрямованих на популяризацію науки та освіти;
 • Розширення освітнього простору викладачів та студентів шляхом адаптації та впровадження міжнародних освітніх стандартів, участі у діяльності міжнародних освітніх об’єднань;
 • Розробка та апробація нових освітніх технологій, моніторинг результатів їх впровадження;
 • Проведення освітніх експериментів;
 • Розробка нових освітніх продуктів з використанням сучасних інформаційних технологій;
 • Впровадження дистанційних форм навчання у викладання навчальних дисциплін (наук) факультету;
 • Забезпечення проведеннязанять для студентівіз застосуванням активних методів навчання;
 • Організація інфраструктури для забезпечення процесів підвищення кваліфікації та додаткової професійної освіти, у тому числі із застосуванням дистанційних технологій;
 • Уречевлення інноваційних продуктів (розробок) кафедр факультету у навчальних курсах;
 • Організаціята забезпечення проведення наукових заходів (конференцій, круглих столівтощо) із залученням інформаційно-комунікаційних технологій, а також участь представників Лабораторії у тематичних науково-практичних конференціях;
 • Створення інформаційно-пізнавального простору факультету на основі сучасних комп’ютерних, інформаційних та інтерактивних технологій.

Лабораторія є майданчиком апробації та впровадження інноваційних технологій, має як прикладне, так і іміджеве значення при проведенні «Днів відкритих дверей», вебінарів, віртуальних заходів як для факультету, так і університету в цілому.

 

Напрямки роботи 

 

Робота Лабораторії організуєтьсяв межах таких концептуальних секторів діяльності:

 1. Сектор дистанційного навчання
 • Дослідження в сфері масових відкритих онлайн-курсів;
 • Розробка онлайн-курсів в межах навчальних планів та співпраця із провідними світовими платформами онлайн навчання (Coursera, Edx, Udemy, Prometeus  тощо);
 • Розробка та проведення вебінарів з проблемних питань та в межах навчальних програм;
 • Методична і технологічна підтримка систем дистанційного навчання для задоволення потреб викладачів та співробітників факультету.
 1. Сектор активних методів навчання
 • Дослідження в сфері інтелектуальних технологій та методів групового навчання;
 • Розробка технологій модульного навчання в системі безперервної професійної освіти;
 • Розробка та проведення ділових ігор;
 • Організація та проведеннямастер-класів з апробації освітніх інновацій
 1. Сектор розробки інноваційних курсів
 • Моніторинг попиту на освітні послуги;
 • Розробка методичного забезпечення;
 • Розробка тренінгів, міні-тренінгів, «воркшопів» тощо
 1. Сектор наукових досліджень та апробації їх результатів
 • Постановка експериментів із застосуванням програмних продуктів та сервісів при виконанні наукових досліджень;
 • Виконання госпрозрахункових робіт для організацій-партнерів факультету та інших зацікавлених осіб з розробки та впровадження нових освітніх технологій, створення освітніх матеріалів, стратегічного консалтингу у цій сфері;
 • Організація та участь науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів в Україні та за кордоном.